De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming

 Art. 38. § 1. Er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat opgericht.

Commentaar

De eerste benoemingscommissie organiseerde in het voorjaar van 2001 een schriftelijk examen. Daarna volgenden nog examen in 2002 , 2003 en 2004.

Vanaf het examen van 2005 was de tweede benoemingscommissie aan de beurt. Deze organseerde ook nog de examen van 2006, 2007 en 2008.

Al die jaren was het officieel adres van de benoemingscommissie voor correspondentie Beenhouwersstraat te Brussel. Rue Des Bouchers.