Een stage in het notariaat duurt 3 jaar

Om een stagecertificaat te verkrijgen, moet de betrokkene als voornaamste activiteit een stage van ten minste drie volle jaren verrichten in een of meer notariskantoren.

De stage kan maximaal voor de duur van één jaar onderbroken worden. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid mag voor een maximale duur van één jaar de stage ook worden verricht :
1° in een of meer notariskantoren in het buitenland;
2° in een Belgisch registratiekantoor;
3° in een Belgisch hypotheekkantoor;
4° als assistent aan de faculteit voor rechtsgeleerdheid van een universiteit;
5° bij de balie. »