Toewijzing bij lottrekking

In de gerechtelijke verdeling stelt de notaris de staat van vereffening op. Daarin vormt hij loten in natura. Alles wat niet in natura kan verdeeld worden, wordt verkocht, en het te verdelen wordt verdeeld in gelijkwaardige loten. Deze loten worden toegewezen door het lot.

De notaris zal deze taken vervullen nadat hij daartoe is aangesteld door de rechtbank en ingeval van beweringen en zwarigheden op zijn staat van vereffening, zal hij de zaak voorleggen aan de rechtbank.

 

2747.com / law / notary / assign by lot

contact

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Echtscheidingsrecht

Familiaal vermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

Dit is het principe dat zou moeten gevolgd worden volgens het Belgisch gerechtelijk wetboek.

Alles wat in natura kan verdeeld worden, moet in natura worden verdeeld. De rest wordt verkocht.

Er worden door de notaris dus gelijke kavels samengesteld en die zal hij dan toewijzen bij lottrekking.

Dit betekent dat diegene die absoluut een bepaald eigendom wilt hebben in zijn lot, moet aansturen op de ongelijkwaardigheid van dat goed, zodat het moet verkocht worden en in die openbare verkoop kan hij een prijs voor dat goed betalen die niemand anders op aarde ervoor wilt geven.