Openbare verkoop van onroerende goederen door de notaris

Vrijwillige openbare verkoop

VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

Samenstelling van het dossier door de notaris

Opvraging van inlichtingen en documenten

Opdracht door de verkoper (onherroepelijke volmacht tot verkoop)

Bezoek ter plaatse

 

Publiciteit

Op de gebruikelijke wijze

 

Geen verantwoordelijkheid van de notaris tijdens de verkoopperiode

De notaris krijgt de sleutels enkel voor bezoek ter plaatse en voor de bezichtiging

 

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

 

Betekening van de openbare verkoop aan de pachter (VHM, gemeente, ocmw, Vlaams gewest, provincie)

 

VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE TOEWIJS

Verrichtingen

De notaris verkoopt in 1 of in 2 zitdagen

 

Proces-verbaal van voorlopige en definitieve toewijzing

Model

 

FORMALITEITEN NA DE TOEWIJZING

Kostenstaat

Rouwkoop

Commandbenoeming

Kwijtingsakte

Gedwongen openbare verkopen

Gerechtelijke verkopen: Uitvoerend beslag, gerechtelijke uitonverdeeldheidtreding, verkoop na failissement, minderjarigen, onbeheerde nalatenschap, personen onder voorlopig bewind,

2747.com / law / sale / auction

contact

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Koop-verkooprecht

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht