Meestal zullen er twee getuigen aanwezig zijn wanneer een akte wordt verleden waarbij een blinde partij is

Het is ook mogelijk dergelijke akte voor twee notarissen te verlijden.

De notaris die alleen optreedt, moet worden bijgestaan door twee getuigen wanneer één van de partijen blind is.
(Bron: artikel 10 Notariswet)

Elke akte opgemaakt in strijd met het bepaalde in de artikel 10 is nietig indien zij niet door alle partijen is ondertekend. Indien de akte door alle contracterende partijen is ondertekend, geldt zij slechts als onderhands geschrift, zulks onverminderd de schadevergoeding die in beide gevallen, zo daartoe aanleiding bestaat, moet worden betaald door de notaris die voornoemde voorschriften heeft overtreden.
(Bron artikel 114 Notariswet)

De vordering kan enkel worden ingesteld door de blinde.