Erfrecht langstlevende echtgenoot

1. Krachtlijnen van de nieuwe wet
- Een erfrecht in vruchtgebruik
- Soepele regeling van de omzetting van het vruchtgebruik
- Een gegarandeerd erfrecht: voorbehouden gedeelte

2. Giften tussen echtgenoten, testamenten, schenkingen, familieschikkingen (918 BW en dubbele akte)
- Maximale begiftiging
- Ontnemen aan de langstlevende van het vruchtgebruik op goederen onderworpen aan wettelijke of bedongen terugkeer
- Schenking met vrijstelling van inbreng ten aanzien van de langstlevende

3. Huwelijkscontracten
- Ontslag van boedelbeschrijving en staat
- Vrijstelling van borgstelling
- Vrijstelling van belegging
- Bedingen betreffende de niet-omzetbaarheid van het vruchtgebruik
- Bedingen van ophouding van vruchtgebruik bij nieuw huwelijk

4. Erfrecht langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding
- Onterving
- Overlijden tijdens een procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming