Contractuele erfstelling

De eigenlijke contractuele erfstelling

Vormvereisten - Partijen - Bekwaamheid - Voorwerp - Onherroepelijke gift - Uitzonderingen op de onherroepelijkheid - Rechtspositie van de ingestelde erfgenaam - Openvallen van de nalatenschap - Rechten en plichten van de ingestelde erfgenaam - Hoe verkrijgt de ingestelde erfgenaam zijn erfrecht? - Herroeping, ontbinding en verval

Variaties op de eigenlijke contractuele erfstelling

Alternatieve schenking van tegenwoordige en toekomstige goederen: artikel 1084 BW.

Nut en betekenis van de contractuele erfstelling in onze huidige maatschappij

Contractuele erfstelling door derden ten voordele van aanstaande echtgenoten
Als het vooruitzicht op de nalatenschap als motief voor het huwelijk moet fungeren, zal het huwelijk de dag van vandaag erg onsympathiek overkomen.

Contractuele erfstellingen tussen aanstaande echtgenoten
Het grote nadeel van de opneming van een contractuele erfstelling in een huwelijkscontract is de onherroepelijkheid.
Contractuele erfstelling tussen echtgenoten in een akte tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
Het grote nadeel van de opneming van een contractuele erfstelling in de huwelijkse voorwaarden is de onherroepelijkheid.
Herroepelijke contractuele erfstelling tussen echtgenoten
Met twee wederkerige testamenten kunnen echtgenoten hetzelfde resultaat bereiken. Om psychologische redenen verkiest men nog twee plechtige schenkingen van zijn toekomstige nalatenschap.