Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Wijzigingen in de procedure van de echtscheiding door onderlinge toestemming

Wet van 30 juni 1994

1. afschaffing verplichte boedelbeschrijving

2. geen wijziging akte regeling rechten

3. Verduidelijking familiaalrechtelijke overeenkomst

4. Inleiding bij verzoekschrift

5. Verkorting procedure

6. Vertegenwoordiging bij verschijning

7. Advies openbaar ministerie en verhoor van de kinderen

8. Wijziging overeenkomst tijdens procedure

9. Uitspraak echtscheiding - hoger beroep - overschijving

10. Gevolgen van de echtscheiding

Modellen

- Akte regeling wederzijdse rechten

- Verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming

- Verzoekschrift tot toestemming om zich te laten vertegenwoordigen in een procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming

- Volmacht tot vertegenwoordiging