Evolutie inzake huwelijkscontracten anno 1995


Levensverzekeringen

Beroepsgoederen

Handelszaak

Vennootschapsaandelen

Onderhoudsschulden

Inbreng van een onroerend goed

Gemeenschap beperkt tot een onroerend goed

Vergoedingen

Verdelingsbedingen

Afstand van natrekking ten voordele van de gemeenschap