De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

Krachtlijnen van de gedwongen mede-eigendom en de appartementseigendom

De statuten van het gebouw

De rechtspersoon, de algemene vergadering en de syndicus

Verhaalsmogelijkheden en optreden van de syndicus in rechte

Ontbinding en vereffening

Wijzigingsbepalingen aan de hypotheekwet

Overgangsrecht