De cooperatieve vennootschap (1996)

Definitie - Oprichtingsakte: inhoud - vormvereisten

De vennoten - Kapitaal en aandelen - Het vennotenregister

Maatregelen in het belang van derden - Openbaarmaking van akten

De algemene vergadering - Het bestuur - Controle

Rechtsgeldigheid en nietigheid van de besluiten van de organen van de vennootschap

Omzetting en fusie - Ontbinding en vereffening

Fiscaal regime - Boekhouding en jaarrekening