De nieuwe notariswet in 2000

Het opstellen en verlijden van notariele akten

De nationale organisatie van het Belgisch notariaat