Notarieel vennootschapsrecht in 2000

(N.V. en B.V.B.A.)
1. Aansprakelijkheid notaris - 2. Oprichters - 3. Vertegenwoordiging bij oprichting

4. Vorm van de akte en formaliteiten - 5. Verbintenissen voor vennootschap in oprichting

6. Gegevens in de statuten - 7. Kapitaal, inbrengen, aandelen, registratierechten, btw

8. Aandelen, rechten en plichten - 9. Bestuur en vertegenwoordiging, controle

10. Algemene vergadering - 11. Overdracht en overgang van aandelen

12. Kapitaalverhoging - 13. Kapitaalvermindering - 14. Instandhouding kapitaal

15. Obligaties, converteerbare obligaties en warrants

16. Doelswijziging - 17. Omzetting - 18. Ontbinding en vereffening