Facetten van ondernemingsrecht in 2000

(Liber Amicorum Frans Bouckaert)
1. Vennootschapsrecht

2. Contracten- en executierecht

3. Fiscaal recht

4.Familiaal Vermogensrecht

5. Internationaal privaatrecht


In 2007 is het boek te vinden aan de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, plaatskenmerk in de bibliotheek 34 G BOUC 2000.