Kapitaalvorming bij vennootschappen

Registratierechten bij inbreng in vennootschappen
Oprichting : soorten registratierechten op inbrengverrichtingenInbreng van een woning
Inbreng in vennootschap : zuiveregemengde
Kapitaalverhoging :

Registratierechten bij herstructurering van vennootschappen: vrijstellingsregimes
Fusie - Splitsing - Inbreng bedrijfstak - Inbreng universaliteit - Aandelenruil - Overbrenging zetel

Verdeling van het maatschappelijk vermogen
129 en 130 W. Reg.
Uitzonderingen voor personenvennootschappen:
- Afgifte door de vereffenaar aan alle vennoten samen
- Verkrijging door de inbrengende vennoot
- Verkrijging door de vennoot die reeds deel uitmaakte van de vennootschap toen deze het onroerende goed verkreeg