Het opstellen van notariele akten IV (2002)

1994 - 2003 - 2005 - 2006 - 2007

Boek III

Deel IX Vennootschappen
Titel 1 : Algemene beginselen
Titel 2 : Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
Titel 3 : Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
Deel X. Verenigingen en stichtingen
Hoofdstuk 1 :

Deel XI. Het fiscaal recht
Hoofdstuk 1 : Inleiding
Hoofdstuk 2 : Registratierechten
Hoofdstuk 3 : Inkomstenbelastingen
Hoofdstuk 4 : Belasting over de toegevoegde waarde