Notarieel familiaal vermogenrecht

Titel I. De erfenissen

Titel II. De schenkingen onder de levenden - Titel III. De testamenten

Titel IV. Bijzondere soorten van giften - Titel V. Tontinebedingen en bedingen van aanwas

Titel VI. Enkele aspecten van de planning van de nalatenschapen van ouders van een gehandicapt kind

Titel VII. De huwelijkscontracten - Titel VIII. Regelingen tussen samenwonenden

Titel IX. De vereffening en de verdeling van huwelijksvermogen en nalatenschap