Stedenbouw in Vlaanderen


Vergunningsplicht


VoorkooprechtenInformatieverplichtingen
Openbaarheid van bestuursdocumenten
Mededeling van documenten en informatieverplichtingen
Het stedenbouwkundig en het planologisch attest
Het plannenregister en het vergunningenregister