De vernieuwde notariswet - Handboek organisatie notariaat

Toegang tot het beroep:


Notarisvennootschappen:


Verlijden van de notariele akte: .... onregelmatigheden ...


Notariele boekhouding:


Plaatsvervanging:


Ambtsbeeindiging:


Overdracht van een notariskantoor en procedure voor de schatting:


Professionele organisatie:


Vernieuwde tuchtregeling:


Sociaal recht:


Benoemingscommissie voor het notariaat:


Klachtenbehandeling:


Notarieel fonds: