Notariele aspecten van de handelszaak en de handelshuur in 2005


Schenking en vererving van ondernemingen: registratierechten en successierechten in de 3 gewesten

Het pand op de handelszaak

Notariele aspecten inzake handelshuur

Handelszaak en huwelijksvermogenrecht

Overdracht van een handelszaak. Inkomstenbelasting en BTW.Maklu : Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Boek te vinden in 2007 in de bibliotheek van de rechtsfaculteit te Leuven: zaal 2B COM 1 BE KFBN 2005