Het opstellen van notariele akten III (2005)

Het opstellen van notariele akten: 19942002 - 2003 - 2006 - 2007
Boek II b

(vervolg) Bijzondere overeenkomsten :
- Ruil - Huur - Lening en kredietopening - Bewaargeving en sekwester - Lastgeving - Borgtocht en garantie - Dading - Inpandgeving - Bedongen hypotheken - Beginselen van internationaal privaatrecht

Gerechtelijk privaatrecht :
Boedelbeschrijving - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen - De veiling van onverdeelde goederen - De verkoop ingevolge uitvoerend beslag op onroerend goed - De rangregeling - De collectieve schuldenregeling - Bindende derdenbeslissing en arbitrage - Rechtsplegingen op verzoekschrift

Boek IV