Voorwaardelijke verbintenissen

Begrip en indeling:
1. De voorwaarde als toekomstige en onzekere gebeurtenis
2. De voorwaarde als modaliteit van een recht of verbintenis
3. Indeling van de voorwaarden
4. De toepassingssfeer van de voorwaarde
5. De vervulling van de voorwaarde

De gevolgen van de opschortende voorwaarde:
1. De gevolgen van de opschortende voorwaarde tijdens de wachttijd
2. De gevolgen van de vervulde opschortende voorwaarde
3. Gevolgen van de voorwaardelijke verbintenis bij niet-vervulling van de voorwaarde

De gevolgen van de ontbindende voorwaarde:
1. De rechtspositie van de partijen tijdens de wachttijd
2. De ontbindende voorwaarde gaat niet in vervulling
3. De gevolgen van de vervulling van de ontbindende voorwaarde

De draagwijdte van de terugwerking van de vervulde voorwaarde:
1. De rol van de retroactiviteit van de vervulde voorwaarde
2. Zakelijke werking van de vervulde ontbindende voorwaarde