Het opstellen van notariele akten IIb (2006)

1994 - 2002 - 2003 - 2005 - 2007
Boek II a

Deel VI. Verbintenissenrecht
- Overeenkomsten : Soorten - Essentiele kenmerken - Nietigheid - Bekrachtiging - Modaliteiten - Bewijs - Interpretatie
- Bijzondere rechtsfiguren : Beding ten behoeve van een derde - Sterkmaking - Subrogatie - Overdracht van schuldvordering - Schuldvernieuwing - Schuldvergelijking - Schuldvermenging - Pauliaanse vordering

Deel VII. Bijzondere overeenkomsten:
Koop
Witwassen - Verkoopbemiddeling - Koopopties
Koop uit de hand van onroerend goed - Vrijwillige openbare verkoop van onroerend goed
De koop van een te bouwen woning of van een woning in aanbouw - Commandverklaring
Koop uit de hand van roerend goed - Openbare verkoop van roerend goed
Koop tegen lijfrente

Boek III