De registratie van notariele akten en hun gevolgen op fiscaal vlak

Algemeen deel - Bijzonder deel

Het gebruik van zegelpapier


Het repertorium


Registratie van akten in het algemeenDirecte belastingen en BTW in het algemeen en het notariaat


Notarieel fiscaal recht