Notariele boekhouding 2006

Beginselen van notariele boekhouding
Basisbegrippen dubbele boekhouding
Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de inkomstenbelasting
BTW-regeling notariaat

Boekhouding in de praktijk
Principes waaraan de notariele boekhouding dient te voldoen
Bewerkingen op clientenrekeningen
Derdenrekeningen en rubriekrekeningen
Boekhoudkundige verwerking van aktekosten
Proef- en saldibalans voor afsluitingsverrichtingen

Het becommentarieerd rekeningenstelsel
Balans en resultatenrekening

Boekhouding als informatie
Het toezicht op de notariele boekhouding
Financiele analyse van de jaarrekening

Praktisch voorbeeld - Wetgeving - Bijlagen:
- minimum genormaliseerd rekeningenstelsel
- opgave van boekhoudkundige toestand
- formulier voor de controle (van de boekhoudkundige toestand) in te vullen door de deskundige
- aktekostenblad