Modelreglementen voor splitsing in appartementseigendom en horizontale eigendom


Gemeenrechtelijke bestanddelen van elke splitsingsakte
- Basisakte
Reglement van mede-eigendom
- Reglement van orde


Bijzondere construtievormen van appartementseigendom
Kasteel, winkelcentrum, serviceresidentie, bedrijvenpark, weekendverblijfpark, groep van juridisch zelfstandige gebouwen die op elkaar zijn afgestemd door erfdienstbaarheden


Splising in volumepercelen
Comparant verklaart geen appartementseigendom tot stand wensen te brengen.
De grondeigenaar verklaart een recht van opstal te verlenen en te vestigen ten behoeve van ....


Aanschrijving van financien
Sector Registratie. E.E/L.72 Aanschrijving nr. 4 Onverdeelheid - Mede-eigendom (3 juli 1988)