Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden

Erfpacht
Eigenschappen - Vestiging - Rechten en plichten - Einde


Opstal
Definitie - Eigenschappen - Totstandkoming - Rechten en plichten - Einde


Erfdienstbaarheden
Kenmerken - Bestaansvereisten - Soorten - Vestiging (door titel, door verjaring, door bestemming va de huisvader) - Omvang - Praktische uitoefening - Rechtsvorderingen - Vrijwaring voor erfdienstbaarheden - Tenietgaan