Patrimonium 2006

Kroniek familiaal vermogensrecht - Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen - Vragen uit de praktijk:

Inbreng van bouwgrond en het recht van terugname in de zin van artikel 1455 BW

Het lot van tegenbrieven bij echtscheiding door onderlinge toestemming

De instemmingsvereiste van artikel 918 BW

Het Vlaamse 2% schenkingstarief inzake ondernemingen toepassen op (oude) handgiften en buitenlandse notariele akten

Hoever reikt het mandaat ad litem van een advocaat in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling

Bibliotheek rechtsfaculteit KU Leuven in 2007: Zaal 2B Plaatskenmerk CIV 5 BE PINT 2006.