Handboek Belgisch internationaal privaatrecht 2006


I. Inleiding

II. Krachtlijnen van het internationaal privaatrechtelijk procesrecht

III. Erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechtelijke beslissingen en akten

IV. De internationale handelsarbitrage

V. De algemene technieken van het conflictenrecht

VI. Bijzonder deel:

1. De nationaliteit of de gewone verblijfplaats als aanknopingsfactoren
De Belgische nationaliteit

2. Natuurlijke personen

3. De huwelijkssluiting

4. De huwelijksgevolgen

5. De echtscheiding
De scheiding van tafel en bed

6. Samenwoning
Partnerschap

7. Oorspronkelijke afstamming

8. Internationale adoptie

9. Onderhoudsvorderingen

10. Erfrecht en testamenten

11. Zakenrecht

12. Contractuele verbintenissen

13.  Onrechtmatige daad

14. Quasi-contracten

15. Rechtspersonen

16. Insolventieprocedures

J. Eraw en mede-auteurs
Gandaius, Kluwer
Bibliotheek rechtsfaculteit KU Leuven:
IPR 1 BE ERAU 2006