Informatie voor notarissen in 2007

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - In het frans
De fiscale rol van de notaris

Notariele clausules

Leuvense notariele geschriften

Registratierechten
- Successierechten

Patrimonium 2007

Knelpunten verkoop onroerend goedDienstencontracten, Handelshuur

Het opstellen van notariele akten

De nieuwe echtscheidingswet

Afschaffing van de 'verdriettaks' op de Vlaamse gezinswoning

2007

Estate Planning - Echtscheidingsrecht