De fiscale rol van de notaris

De notaris als openbaar ambtenaar - De vrije keuze van notaris

De fiscale rol van de notaris ten aanzien van de fiscus

Het optreden van de notaris als rechtstreekse of onrechtstreekse informant van de fiscus:
- De notaris als spontane informant van de fiscus
- De notaris als informant van de schatkist op haar verzoek

- Medewerking bij de inning van belastingen - Persoonlijke gehoudenheid

De fiscale rol van de notaris ten aanzien van zijn clienten

De raadgevingsplicht - De keuze van de minst belaste weg