Patromonium 2007

Kroniek familiaal vermogensrecht - Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen

Vraagpunten uit de praktijk
:

De aanwas van een effectenportefeuille tussen echtgenoten

De belastingschuld en het huwelijk. Contributio en obligatio.

Het beding waarbij de vergoedinsgrekeningen worden geacht van dag tot dag te zijn opgesteld.

Deelakkoorden tijdens de gerechtelijke vereffening-verdeling.

Welke schenkingen zijn onderwerpen aan de machtigingsvereiste van artikel 910 BW?

Schenking met voorbehoud van quasi-vruchtgebruik.

Herstelverplichting na herroeping van een (gewone) schenking.

De tweede grote promotie van de buitenhuwelijkse kinderen na de vele recente wetswijzigingen.

Actuele ontwikkelingen inzake levensverzekeringsovereenkomsten.

De vrijstelling van successierechten op de gezinswoning.