Registratierechten 2007

Algemeen - Getarifeerde rechtshandelingen - Regionaal

Registratieformaliteit
Inrichting - Registratieverplichting

Belastingschuld
Schuldenaars - Bewijs - Betaling - Verjaring - Teruggaaf - Vervolgingen en gedingen

Verzekering van de inning
Preventieve maatregelen (repertorium) - Repressieve maatregelen (boeten) - Opsporingsmaatregelen (samenwerking fiscale besturen)

Grondregels heffing registratierecht
De akte, titel van de heffing - De werkelijke overeenkomst - Aanvullende verklaring - Rechtshandelingen en rechtsgevolgen krachtens de wet - Nietige rechtshandelingen - Afhankelijke en onafhankelijke beschikkingen - Non bis in idem - Actuele rechtshandelingen en rechtshandelingen onder opschortende voorwaarde