Registratierechten 2007

Algemeen - Getarifeerde rechtshandelingen - Regionaal

Overdrachten : algemeen - heffingsgrondslag - verlaagde tarieven

Schenking : belastbare rechtshandelingen - tarief - heffingsgrondslag - vrijstellingen

Verdelingen : belastbare rechtshandelingen - heffingsregels - bijzondere verrichtingen

Huurcontracten : belastbare rechtshandelingen - heffingsgrondslag - vrijstellingen

Zekerheden : belastbare zekerheidstellingen - overdracht van zekerheden - heffingsregels

Vennootschappen : belastbare handelingen - heffingsregels - tarief - vrijstellingen - vreemde vennootschappen - verkrijging door vennoten van onroerende goederen