Successierechten 2007

Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

Vestiging
Successierecht - Recht van overgang bij overlijden

Belastingschuld
Bewijs - Betaling - Vereffening - Teruggave - Verjaring

Verzekering van de inning
Waarborgen - Verplichtingen van derden - Straffen - Vervolgingen en gedingen

Inlichtingen te verstrekken door de ontvangers