De notaris als raadsman : Basisakte

Vestiging van een recht van opstal

De eigenaar van een te slopen gebouw wenst te verkopen.

Een aannemer of promotor wenst op de vrijgekomen grond een nieuw appartmentsgebouw te bouwen om de appartementen meteen tekoop aan te bieden.

De notaris zal aanraden om registratierechten op de overdracht van onroerende goederen te besparen.

De eigenaar kan een recht van opstal vestigen op de te verkopen grond.