Opstalrecht

2747.com / law / notary / building and planting rights

contact

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht

Zakenrecht

Regsitratierechten

Verzaking aan het recht van natrekking is mogelijk. Op die manier krijgt een promotor de toelating om een nieuw gebouw op te richten op een stuk grond dat hem niet toebehoort. Doordat er geen natrekking is, wordt de eigenaar van de grond geen eigenaar van de constructies die op zijn grond worden gebouwd door de promotor of aannemer.