Handels- en economischrecht en de notaris

Handels- en ambachtsregister

Wetboek van vennootschappen (vergelijkende teksten)

Gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op alle vennootschappen - Bepalingen van burgerlijk en handelsrecht van toepassing op vennootschapsakten

Gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op alle vennootschappen - Registratierechten en B.T.W. van toepassing op vennootschapsakten

De naamloze vennootschap. Eerste deel : Oprichting en werking

De naamloze vennootschap. Tweede deel : Wijzigingen van het kapitaal. Publieke uitgifte van effecten. Omzetting. Fusie en splitsing

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

CoŲperatieve vennootschap

Tijdelijke handelsvennootschap

Vereffening van de handelsvennootschappen

Economische samenwerkingsverbanden - E.S.V. en E.E.S.V.

Juridisch stelsel van financiŽle markten en van effecten
2747.com / law / notary / business law

contact

Notarieel recht

Successierechten

Het opstellen van notariele akten