De notaris en cash

1. Van iedere betaling die de notaris cash ontvangt moet hij een kwijting geven

2. De notaris mag maximaal 25.000 euro cash ontvangen bij een betaling