Krachtens het verplichte boekhoudplan moeten notarissen in hun boekhouding in- en uitgaande cheques boeken

This page in English.

De oorsprong van deze verplichting ligt in de controle die door de beroepsverenigingen wordt uitgeoefend op de financiele toestand van de notarissen. Het is dus zeker geen geniale gedachte om toe te laten op efficiente wijze de boekhouding van een notariskantoor te doen. Het is met dit laatste in gedachten dat deze pagina op het internet werd gezet. Alle suggesties zijn welkom.

.

.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.