Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk II – Algemene principes

Adeling 1. Mede-optreden van meerdere notarissen

Artikel 3. De notarissen moeten in de akten die zij verlijden het mede-optreden van een andere notaris aanvaarden, voor zover deze vrij gekozen is door een partij bij de akte.
....
Artikel 4. Het in acht nemen van het principe van de vrije keuze van notaris voor iedere partij bij de akte houdt in : ....

Artikel 5. In de gevallen voorzien in de artikelen 1177 en 1178, 1207 tot en met 1224, 1560 tot en met 1626 – met uitzondering van de verkoop uit de hand bevolen door de rechter -, 1639 tot en met 1654 en 1655 tot en met 1675 van het Gerechtelijk Wetboek, treden andere notarissen niet mede op naast de aangestelde notaris, in akten die verleden moeten worden krachtens zijn gerechtelijke aanstelling.......