Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk II – Algemene principes

Afdeling 3. Taakverdeling, bewaring van de minuut en verdeling van het ereloon in geval van mede-optreden van meerdere notarissen

Artikel 10.

De reglementen aangenomen door de genootschappen bepalen de taakverdeling tussen notarissen, de bewaring van de minuut en de verdeling van het ereloon, wanneer meerdere notarissen mede-optreden bij eenzelfde akte. Bij gebrek aan dergelijke reglementen, en behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken notarissen, zijn de regels voorzien in hoofdstuk III van toepassing.

Commentaar

Er is geen reden om op nationaal niveau eenvormige regels op te leggen betreffende de kwesties van taakverdeling, bewaring van de minuut en verdeling van het ereloon in geval van mede-optreden van meerdere notarissen. Maar het is noodzakelijk dat zulke regels bestaan. Daarom legt dit artikel aanvullend, voor de betrekkingen tussen notarissen van eenzelfde genootschap, de regels voorzien in hoofdstuk III op voor de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen.