Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk II – Algemene principes

Adeling 1. Mede-optreden van meerdere notarissen

Artikel 3. De notarissen moeten in de akten die zij verlijden het mede-optreden van een andere notaris aanvaarden, voor zover deze vrij gekozen is door een partij bij de akte.
Wanneer de akte uit notulen bestaat, wordt deze opgesteld zonder mede-optreden van een andere notaris :
a) door de notaris(sen) van de verkoper, in geval van een openbare verkoop van roerende of onroerende goederen
b) door de notaris(sen) aangewezen door de vennootschap, in geval van een algemene vergadering van de vennoten
c) door de notaris(sen) aangewezen door de persoon die een algemene vergadering oproept van mede-eigenaars van een onroerend goed dat onderworpen is aan het stelsel van de gedwongen mede-eigendom.
De andere partijen behouden het recht om bijstand te vragen van een andere notaris als raadgever.Commentaar
De vraag van het mede-optreden van meerdere notarissen in eenzelfde dossier wordt beheerst door het bestaan van een fundamenteel principe, vastgelegd in artikel 9 lid 1 van de notariswet; iedere partij heeft de vrije keuze van notaris.
Daarom herinnert dit artikel aan de plicht om altijd het mede-optreden van een andere notaris te aanvaarden, en aan het feit dat deze laatste :
- vrij gekozen moet zijn (dit wil zeggen zonder druk, en met kennis van zaken),
- door een partij bij de akte gekozen moet zijn (een aanwijzing door een tussenpersoon uit de vastgoedsector, een kredietinstelling, een advocaat, enz. is niet aanvaardbaar).
Bovendien biedt dit artikel een oplossing voor een bijzonder soort akte, waarin geen authentieke kracht verleend wordt aan een overeenkomst tussen partijen die ieder een notaris hebben kunnen aanwijzen, maar die erin bestaat notulen voor te bereiden en nadien op te maken van een verrichting waarbij bepaalde gesprekspartners slechts op het moment van de akte van zich zullen laten horen.
Er werd beslist dat, overeenkomstig een constant gebruik en om reden van het feit dat enkel de notaris die de notulen voorbereid heeft het dossier kent, eraan gewerkt heeft en er de verantwoordelijkheid van kan opnemen (trouwens, hij instrumenteert noodzakelijkerwijze alleen gedurende het eerste deel van de akte), de notulen verleden worden door de notaris die ermee van in het begin gelast is, zonder het mede-optreden van een confrater in de hoedanigheid van instrumenterende notaris.
De betrokken partijen kunnen zich toch laten bijstaan bij de openbare verkoop, of bij een algemene vergadering van een vennootschap of van mede-eigenaars, door een notaris van hun keuze, die als raadgever optreedt.