De notariskeuze is vrij. Iedereen mag zijn eigen notaris kiezen. (art. 9 notariswet)

Het tarief is vastgelegd bij KB per akte en moet overal hetzelfde zijn. Treden er verschillende notarissen op dan zullen zij het ereloon onderling verdelen.

Notarissen mogen niet aan commerciele klantenwinning doen (art. 19 deontologische code). Zij moeten werken aan hun kennis.