Rechtskroniek voor het Notariaat anno 2002

Deel 1

Personen- en familierecht
Echtscheiding door onderlinge toestemming
Afstamming
Adoptie
Wettelijke samenwoning
Woonstververgoeding

Zakenrecht
Onderscheid der goederen
Onroerend eigendosmrecht
Gewone mede-eigendom
Vrijwillige mede-eigendom
Mandeligheid
Vruchtgebruik
Erfdienstbaarheden

Vennootschapsrecht


Boekhoudhervorming notariaat


Andere jaargangen: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 20062007