Rechtskroniek voor het Notariaat anno 2003

Deel 2

Successierechten


Ruimtelijke ordening


Huurrecht: actuele ontwikkelingen inzake algemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht


Notarieel tuchtprocesrecht


Deel 3

Wilsverklaringen inzake euthanasie
Het actuele verzoek om euthanasie
De voorafgaande wilsverklaring
De wilsverklaringen inzake euthanasie en de notaris

VZW en stichting. Een stand van zaken na de wet van 2 mei 2002
Wijzigingen vzw
De stichting

De notarisvennootschap bekeken door een vennootschapsrechtelijke bril
Associatievrijheid versus vennootschapsdwang
Interne organisatie van de professionele notarisvennootschap
Het einde van de notarisvennootschap: ontbinding en overlijden, afzetting en ontslag

Recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht
Totstandkoming
Nietigheid en verval
Wanprestatie, sancties en rechtsmisbruik
Bewijs
Elektronische handel en handtekening

Zekerheden
Publiciteit van de onroerende goederen
Voorrechten op roerende en onroerende goederen
Algemene voorrechten op roerende goederen
Voorrechten op bepaalde roerende goederen
Hypotheken
Collectieve schuldenregeling


Andere jaargangen: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 20062007