Rechtskroniek voor het Notariaat anno 2004

Deel 4: Beslagrecht

Recente rechtspraak inzake beslag en executierecht
Reele executoe - uithuiszetting
Beslagrechter
Voorlopige tenuitvoerlegging
Uitvoeringsimmuniteit van de overheid
Bewarend beslag
Uitvoerend beslag
Beslag onder derden
Beslag op onroerend goed
Evenredige verdeling en rangregeling
Fiscaal executierecht
Collectieve schuldenregelingDerdenbeslag. De plichten van de notaris als derde-beslagene
Beslag onder derden
Positie en plichten van de derde beslagene en sancties

De niet-beschikbaarheid van het onroerend goed in het vijfde deel van het Gerechtelijk wetboek
Bewarend beslag op onroerend goed
Uitvoerend beslag op onroerend goed
Collectieve schuldenregeling

Uitvoerend beslag op onroerend goed
I.
Uitvoerbare kracht notariele akte
Poging tot minnelijke schikking
Bevel
Beslag
Aanstelling notaris - betekening - vervanging
Provisie
Toegang onroerend goed
Verkoop uit de hand
Taalwetgegving

II.
De verkoopsvoorwaarden
Verloop van de verkoop tot de toewijzing
Toewijzing
Nietigheden

Rangregeling
Procedurele aspecten
De rangregeling na de wet van 29 mei 2000

Andere jaargangen: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 20062007