Rangregeling

Procedurele aspecten


De rangregeling na de wet van 29 mei 2000


De bevrijdende betaling


Het verzet tegen de prijs

De schuldeisers waarmee de notaris rekening moet houden

De rechten van de koper

Doorhaling in de procedure van rangregelingNotarieel gerechtelijk privaatrecht