De niet-beschikbaarheid van het onroerend goed in het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek

Bewarend beslag op onroerend goed - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Collectieve schuldenregeling
Notarieel gerechtelijk privaatrecht