Rechtskroniek voor het Notariaat anno 2005

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 20062007
2004

Deel 6

De afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht en de notariele praktijk


Enkele actuele vragen van vennootschapsrecht

Bouwmisdrijven in de notariele parktijk

Gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van gebouwen

De aanvulling van artikel 25 van de wet van 25 ventose jaar XI


Deel 7

VZW en stichting - Recente bepalingen i.v.m. giften en inbrengen om niet - wenken voor de praktijk

De notaris en het strafrecht

De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 21ste eeuw

Actuele ontwikkelingen inzake koop-verkoop van onroerende goederen. Overzicht van de belangrijkste recente rechtspraak (2000-2005)

De vrijwillige verkoping van onroerende goederen waarbij handelingsonbekwamen betrokken zijn

Bepaalde vrijwillige verkopingen van onroerende goederen

Omzendbrief van 24 augustus 2005 betreffende de tenuitvoerlegging van de hervorming van de adoptie

2006